Wijkbudgetten

‘Jij maakt de buurt!’ is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van wijkbudget. ‘Jij maakt de buurt!’ vormt daarbij een belangrijk middel om buurtbewoners te bereiken, verbinden en inspireren. Samen werken we aan mooiere buurten en een mooier Enschede! ‘Jij maakt de buurt!’ is een initiatief opgezet door de wijk-, dorpsraden en bewonersteams in Enschede in samenwerking met met de gemeente Enschede.

Hoe het werkt

Jouw ideeën voor de wijk kunnen heel anders zijn dan die van jouw buurman: van speeltoestellen tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting van een plantsoentje tot het inzetten van een extra jongerenwerker. De wijkraden, dorpsraden en bewonerscommissies in de wijken en dorpen coördineren die ideeën en zijn samen met de stadsdeelmanager verantwoordelijk voor de verdeling van het wijkbudget.

Kaders

Het idee? Zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van bewoners. Omdat het wel om gemeenschapsgeld gaat, zijn er een aantal kaders omschreven. De kaders zijn bedoeld om enige richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van plannen.

Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op:

 • een schone en hele* leefomgeving
 • het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden
 • het stimuleren van duurzaam gedrag
 • het bevorderen van de leefbaarheid
 • het bevorderen van de sociale samenhang
 • het bevorderen van de arbeidsparticipatie

* met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte.

Spelregels

Naast de inhoudelijke kaders zijn er spelregels geformuleerd, die de laatste jaren gelden.

Het gaat om de volgende spelregels:

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
 • Het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
 • Het initiatief dient geen privé-belang
 • Bewoners treden op als opdrachtgever
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, de wijk of het dorp
 • Het initiatief moet haalbaar zijn.
 • Na afloop stuur je alle bonnen en nota’s in ter verantwoording

Heb je nog vragen stuur dan een e-mailbericht naar wijkbudget@debothoven.nl

 • Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te voldoen, maar aan één of meerdere kaders.
 • Aanvragen worden één keer per maand beoordeeld. Aanvragen die voor of op de laatste dag van de voorgaande maand binnenkomen worden behandeld tijdens die vergadering. Voor het einde van de lopende maand wordt er gecommuniceerd hierover naar de aanvrager.
Download hier het Aanvraagformulier