Wijkagent

Wat is een wijkagent en wat doet een wijkagent?

Een wijkagent(e), is een politie-ambtenaar die in een wijk of buurt nauwe contacten onderhoudt met bewoners en partners in de wijk. De wijkagent is de schakel tussen de wijk enerzijds en de politie anderzijds.

Een hoofdtaak van de wijkagent zijn de contacten met instanties en buurtbewoners (betrokken bewoners maar ook mensen die zelf met problemen kampen of die dreigen af te glijden naar criminaliteit). In voorkomende gevallen zal de agent zo snel mogelijk doorverwijzen naar professionele (hulpverlenings)instanties. Bij constatering van stroef werkende instanties zal hij daar de nodige pressie op uitoefenen en de mensen bewust maken en wijzen op hun verantwoordelijkheid. Verder komt het geregeld voor dat wijkagenten bemiddelen bij (buren)ruzies.

Wijkagent:
Michel Peterinck is niet langer de wijkagent van onze wijk de Bothoven. Hij heeft de switch gemaakt naar een andere wijk (hij zet zijn wijkagentschap voort in de wijk stadsveld). Wij bedanken Michel hierbij voor zijn inzet voor de wijk.

De wijk de Bothoven zal tot het aanstellen van een nieuwe wijkagent worden waargenomen door Alper Gul en Niels Gerritsma beiden wijkagent in het gebied Centrum.

E-mail:
via formulier op website www.politie.nl

Telefoonnummer:
0900 – 8844

Wijkspreekuur:
Dinsdag 10:30 – 12:00 uur
Performance Factory Hal Oost bij Buurtontmoetingsplek De Bothoven
Hoge Bothofstraat 49