De Wijk

Over de Bothoven

De Bothoven is een wijk ten oosten van het centrum van Enschede. De wijk wordt begrensd door de Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, Oliemolensingel en de spoorlijn Enschede-Gronau.

Historie

Een van de eerste wijken die gebouwd werd toen de industrialisatie op gang kwam, was de Bothoven. De Bothoven ligt aan de oostkant van het centrum tussen de Oldenzaalsestraat en Oliemolensingel.

Kenmerkend voor de wijk zijn de lange oost-west lopende straten, zoals de:

  • Lipperkerkstraat
  • Hoge Bothofstraat
  • Gronausevoetpad
  • Esstraat
  • Pluimstraat

Deze straten zijn voortgekomen uit de paden en wegen die vroeger vanaf de Eschpoort de hooggelegen akkerbouwgronden op de stuwwal opliepen. De glooiing van de stuwwal is nog altijd goed zichtbaar dankzij de lange straten die langzaam tegen de stuwwal op lopen.

De Bothoven is een typisch vroeg industriële wijk, gelegen dichtbij de vroegere fabrieken langs de spoorlijn naar Gronau met een bebouwing die voornamelijk bestaat uit voormalige arbeiderswoningen. De verkrotte delen van de wijk zijn begin jaren ’80 al gesloopt in het kader van stadsvernieuwing.

De gemeente Enschede had in eerste instantie grote plannen met de Bothoven, er zouden appartementen en kantoren verrijzen. Onder druk van de wijkbewoners, die vreesden dat het kleinschalige karakter van de wijk zou verdwijnen, werden de plannen echter gewijzigd en zijn er voornamelijk grondgebonden woningen gebouwd. Het deel van de wijk dat aan het centrum grenst heeft desondanks wel een grootschalig karakter gekregen. Nieuwe ontwikkelingen op het voormalige bontweverij terrein, waar onder andere een aantal hoge woonflats zijn gebouwd, geven de wijk een steeds meer grootstedelijk karakter.

Een andere dissonant in de wijk is de Singel, die er in de jaren ’20 dwars doorheen werd gelegd. De Singel scheidt het oostelijke deel, dat tegenwoordig tot de wijk Velve wordt gerekend, van het westelijke deel.

Ondanks de ingrijpende vernieuwingen heeft de Bothoven nog een sterk begin 20e-eeuws karakter, met typische bazenwoningen en aardige winkelpanden langs de Lipperkerkstraat.

De Wijkagent

Ook De Bothoven heeft haar eigen wijkagent. De wijkagent is de schakel tussen de wijk enerzijds en de politie anderzijds.

Meer Informatie

Wijkblog De Bothoven

Nieuws voor en door de wijk!