De Wijkraad

De wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.

Wat is het doel van wijkraad De Bothoven?

De wijkraad heeft als missie het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger en het betrekken van bewoners bij het fysiek beheer en de leefbaarheid van de wijk.

Toelichting

De wijkraad vindt het belangrijk dat de bewoners zich thuis voelen in hun wijk en zich ermee verbonden voelen. De wijkraad wil graag dat de bewoners trots zijn op hun wijk en dat de bewoners “elkaar kennen”. Als wijkraad kan stimuleren dat bewoners elkaar helpen en dat ze samen plezier hebben, vinden wij dat mooi.

Samen

De wijkraad werkt graag samen met de bewoners, verenigingen, instanties uit de wijk en professionals die in de wijk een rol hebben zoals de gemeente Enschede , ondernemers. De wijkraad wil ook graag samenwerken met partijen buiten de wijk bv met andere wijkraden.

Ambities, de wijkraad wil:

“Samenkracht” versterken van de bewoners; Bewoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen voor de wijk (als ze dat willen!); Activiteiten ondersteunen en te (laten) organiseren voor en door de wijk; Goed op de hoogte zijn van wat er in de wijk gebeurt en wat er leeft; Dé gesprekpartner zijn voor de gemeente over onderwerpen die de wijk betreffen; Helder en open communiceren. Laten zien wat we doen en waar de wijkraad aan bijdraagt.

Wat doet de wijkraad?

Organiseren van wijkbijeenkomsten;
Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven;
Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen;
Ondersteunen van bewoners initiatieven;
Wijkbudgetaanvragen beoordelen
Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de binnenstad aangaan;
Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen;

Bestuur:

Manuel van der Wal – Voorzitter
Sigrid Binksma – Secretaris
Henk de Leeuw – Penningmeester
Marijke van Middendorp – Beheer buurtkamer

 

Lopende projecten
  1. AED’s in de wijk
  2. Play@Performance Factory (Kidsclub)
  3. Familie bingo – tijdelijk gestopt
  4. Moestuin
  5. Stadsbegraafplaats
  6. Bothovenschoon
Vergaderingen

Wijkraad de Bothoven organiseert normaal gesproken drie keer per jaar een openbare vergadering, zodat iedereen in de wijk op de hoogte kan blijven en kan meepraten over onze projecten.  U Kunt direct contact opnemen met de wijkraad wanneer er geen vergaderingen op de agenda staan.

Werken bij...

Wijkbudget Aanvragen

Heb je een leuk idee of initiatief als toevoeging of verbetering van de wijk? Vraag een wijkbudget aan!

Meer Informatie