Werken bij…

Onderstaande vrijwilligers vacatures staan open. Zijn deze vacatures niet passend voor jou maar wil je je wel graag inzetten voor de wijk? Informeer bij ons of er een andere functie is die goed bij u past!

Bestuursfunctie; Secretaris

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Hij/zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten.

Taken van de secretaris bestaan uit;

 • Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
 • Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie.
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
 • Verslaglegging van vergaderingen.
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
 • Overige correspondentie verrichten.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.

Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie

Vaardigheden van een secretaris bestaan uit:

 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kunnen spreken in het openbaar

Tijdsbesteding aan deze functie;

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Je bent daarnaast beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. De functie is onbezoldigd.

 

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en/of CV (met 06-nummer) naar info@debothoven.nl

We nemen dan zo snel mogelijk (reageren altijd) contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.


Bestuursfunctie; Algemeen bestuurslid; specifiek media en communicatie specialisatie

Het algemeen bestuurslid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting; namelijk de digitale verjonging, verbetering en ondersteuning van alle andere specialisaties binnen de organisatie. Daarvoor vragen wij dan ook een persoon met jong en fris inzicht en ervaring.

Taken van dit bestuurslid bestaan uit:

 • Promotie en acquisitie en werving via media kanalen.
 • Digitale voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen.
 • Belangenbehartiging voor bestuursleden.
 • Optreden als digitale vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie.
 • Ook het jonge publiek weten te raken en verbinden in de wijk.
 • Periodiek overleg voeren met werkgroepen en gebruikers.
 • Specifieke media en communicatie taken uitvoeren in overleg met collega’s met andere specifieke taken, zoals personeel, Promotie, gebouwbeheer, Projecten, ect.

Functie-eisen voor de rol dit bestuurslid zijn:

 • Dienstverlenende instelling
 • Communicatie achtergrond, kennis van alle media kanalen
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring hebben of op willen bouwen
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie

Vaardigheden van dit bestuurslid bestaan uit:

 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Tijdsbesteding aan deze functie;

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Je bent daarnaast beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. De functie is onbezoldigd.

 

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en/of CV (met 06-nummer) naar info@debothoven.nl.

We nemen zo snel mogelijk (reageren altijd) contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.

Jongeren (18+) uit de wijk Bothoven gevraagd om ons team te versterken!
Met elkaar voor elkaar!

 • Kom je uit de wijk Bothoven en wil je voor jouw jongerengroep aan de slag, als vrijwilliger?
 • Heb jij spontane, leuke en hippe ideeën voor jongeren?
 • Wil jij als begeleider/ster activiteiten ontplooien voor en met jongeren?
 • Kan jij op het gebied van media en communicatie (Social work) de taal van de jongeren spreken?
 • Heb je voldoende loyaliteit en energie om iets af te maken, ook op langere termijn?

Iedere jongvolwassene met welke kleur en gender dan ook zijn van harte welkom.

MELD JE AAN!

Dus……heb je interesse en denk je in het profiel te passen?
Stuur je motivatie en/of eventueel CV naar info@debothoven.nl en voeg in ieder geval je 06-nummer toe.
We reageren altijd en kijken er naar uit!

 

Performance Factory
Gebouw Oost
Buurtkamer de Bothoven
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA  Enschede