Schoonmaken Stadsbegraafplaats zaterdag 12 november

Beste mensen,
De werkgroep Stadsbegraafplaats nodigt u van harte uit mee te helpen met het schoonmaken van de Stadsbegraafplaats aan de Espoortstraat op zaterdag 12 november van 10:00 tot 12:00 uur.
Dit doen we samen met buurtbewoners en betrokkenen om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er toonbaar uit blijft zien.
Voor koffie, thee en schoonmaakspullen wordt gezorgd. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kop soep en een broodje in de buurtkamer van de wijkraad De Bothoven.
Locatie: Performance Factory gebouw Oost,
Hoge Bothofstraat 49.
Wij zien u graag op 12 november!
De werkgroep Stadsbegraafplaats is een initiatief van buurtbewoners. We werken samen met, wijkraad De Bothoven, de gemeente en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.
loakstenencom@shsel.com
06-23886661 of 06-13654362