Groene Loper Enschede zoekt plekken voor bloemenlint

Alweer voor het zesde jaar leggen inwoners en diverse buurtinitiatieven een bloemenlint aan door de stad. Dit doen ze om de bijen en vlinders een handje te helpen en Enschede bloemrijker te maken. Ben jij betrokken bij een maatschappelijk initiatief of organisatie, zoals een buurttuin, sportvereniging, school, kinderopvangorganisatie, verzorgingshuis of buurthuis, en heeft jouw initiatief nog een geschikte plek om onderdeel te maken van dit kleurrijke bloemenlint? Geef je dan vóór 31 maart op! Deelname is kosteloos.

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Enschede een handje te helpen, zaaien tientallen inwoners en groene buurtinitiatieven een gezamenlijk bloemenlint door de stad.

 

Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Enschede extra voedsel te vinden voor bijen, en geven alle kleurrijke bloemen de stad ook een vrolijke uitstraling. Ben jij betrokken bij een maatschappelijk initiatief of organisatie, zoals een buurttuin, sportvereniging, school, kinderdagverblijf, verzorgingshuis of buurthuis, en heeft jouw organisatie nog een geschikte plek om onderdeel te zijn van dit kleurrijke bloemenlint? Meld je dan vóór 31 maart aan op www.groeneloperenschede.nl. De Groene Loper  zorgt samen met de Bijenvereniging NVB, afdeling Enschede voor een zak biologisch bloemenzaad en een zaai-instructie. Deelname is kosteloos!

Groene Loper Enschede
Het aanleggen van het bloemenlint is één van de activiteiten die groene initiatieven gezamenlijk organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Enschede. De Groene Loper is een samenwerkingsverband tussen groene bewonersinitiatieven en de gemeente en heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Enschede.

Het bloemenlint en Groene Loper Enschede worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede en provincie Overijssel.