‘Rond de Watertoren’

Wijkkrant ‘Rond de watertoren’ is de wijkkrant voor en door de wijk de Bothoven.
De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar in de maanden:

maart
juni
september
december

Aanleveren van kopij in 2020 kan tot:

1 februari
2 mei
1 augustus
1 november

Het inzenden van een kopij betekent niet direct dat het wordt geplaatst en aan plaatsing kunnen geen rechten worden verbonden. De teksten worden beoordeeld en geredigeerd door redactieleden. Aanleveren van teksten, stuur dan via de mail naar wijkkrant@debothoven.nl

Redactie 'Rond de Watertoren'

Om de wijkkrant elke editie weer mooi te laten verschijnen, is het wijkkrantteam altijd druk aan het schrijven. Het wijkkrantteam bestaat uit:

Contact met adverteerders:
Ella Odijk

Schrijver:
Mark Floors
Erik Schaddelee

Contact met de bezorgers:
Dennis v.d. Kloor

Lay-out:
Erik Schaddelee
Elisabeth Odijk

Adverteerders Wijkkrant

 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant

Adverteren in de Wijkkrant?

Wijk de Bothoven is een diverse wijk. Er wonen studenten, senioren maar ook gezinnen met kinderen. Daarnaast zijn allerlei nationaliteiten
en geloven vertegenwoordigd. Uit de reacties blijkt dat de wijkkrant gewaardeerd wordt. Adverteren in de wijkkrant is dus een goede mogelijkheid om uw organisatie in de wijk te profileren!

Wilt u meer weten over adverteren in de wijkkrant? Neem dan contact op per mail: wijkkrant@debothoven.nl

Advertentie tarief wijkkrant ‘Rond de Watertoren’ 2018 per kwartaal

FormaatPrijs
Hele pagina
200 x 200 mm
€   80,00
Halve pagina
100 x 200 mm staand
200 x 100 mm liggend
€   45,00
¼ pagina
100 x 100 mm
€  25,00

Prijzen gelden per publicatie.

Aanleveren van advertentie en teksten voor:

5 februari5 mei
5 augustus5 november