Verslag workshop over mogelijke ontwikkelingen van het perceel e.o. tussen de Hoge Bothofstraat en de Lipperkerkstraat

Beste geïnteresseerden,

Hierbij delen wij het verslag van de workshop van 13 juni jl. over mogelijke ontwikkelingen van het braakliggende perceel e.o. tussen de Hoge Bothofstraat en de Lipperkerkstraat.

Download hier het verslag van de workshop

Na de zomer is het ontwerpproces weer opgepakt en daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de opbrengsten van de workshop. De ontwerpers zijn gevraagd de kwaliteiten van de locatie verder te onderzoeken en o.a. stil te staan bij onderwerpen als: een duurzame inrichting van de locatie, het parkeren, sociale veiligheid en kansen voor bestaande woningen.

Dit zijn verkenningen en nog geen concrete plannen. Bij het opstellen van concrete plannen willen de initiatiefnemers de bewoners en andere geïnteresseerden graag blijven betrekken. Zodra ze zo ver zijn, laten ze dat weten en zien ze de bewoners en ook jullie graag terug.

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van Ons Huis, Hegeman en Dura Vermeer,
Ronald Löhr