herontwikkeling braakliggend terrein tussen Lipperkerkstraat en Hoge Bothofstraat

13 juni jl. vond de bewonersavond over de herontwikkeling van het braakliggende terrein tussen de Lipperkerkstraat en de Hoge Bothofstraat plaats. Het was een interessante avond met goede gesprekken en een waardevolle inbreng – met een mooie oogst als resultaat.

Voor het verwerken van de opbrengsten in een verslag hebben we iets meer tijd nodig dan haalbaar blijkt voor de zomervakantie. We streven ernaar om het verslag uiterlijk in september met u te delen.

In het verslag lichten we ook toe hoe we de volgende fasen zien en hoe het participatieproces er daarbij uitziet. We willen kennis uit de wijk graag blijvend betrekken.

Omdat we niet over alle mailadressen van geïnteresseerden beschikken, houden wij u op de hoogte via de website debothoven.nl.

Wilt u geïnformeerd worden over de voortgang dan kunt u een mail sturen naar: ronald@plein13.nu.

Bedankt en we wensen u een goede zomer!

Vriendelijke groet, namens
Marita Flier (Hegeman Ontwikkeling)
Thiemo Ikink (Dura Vermeer)
René ten Hove (Ons Huis)