aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen

Bijgevoegde Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen 2023 is bekendgemaakt in de Huis aan Huis. Het besluit is 25 juli 2023 in werking getreden en geldt tot 1 augustus 2026.

Gezien de bijplaatsingsproblematiek bij ondergrondse containers en de vraag van inwoners naar camera’s, bij deze de lijst met aangewezen locaties. De lijst is tot stand gekomen op basis van het aantal meldingen, de hoeveelheid bijplaatsingen en anonimiteit van de locaties i.s.m. Handhaving, Twente Milieu en de input van de wijkbeheerders. Er zijn momenteel 3 camera’s beschikbaar die kunnen rouleren langs de 25 aangewezen locaties.

Er is een projectgroep samengesteld die eens per 8 weken de voortgang hiervan bespreekt.

 

3 locaties in de Bothoven, zie kaartje in dit bericht. Klik op de link Aanwijzingsbesluit om het besluit te lezen.