Eerste Modderkeuken van Enschede

Geachte dames en heren,

Buiten spelen is gezond, leuk en leerzaam. Gemiddeld krijgen Nederlandse kinderen 99,5 procent binnen- en 0,5 procent buitenles. Volgens leerkrachten is de ideale verhouding 75 procent binnen- en 25 procent buitenles.

Als enige basisschool van Enschede doet Freinetschool De Bothoven elk jaar mee aan ModderDag van IVN Natuureducatie. Tijdens ModderDag wordt 99,5 procent buitenles gegeven. Met water en zand spelen, lekker kliederen met modder en zandtaartjes bakken: kinderen vinden buitenles heerlijk! Om leerlingen in de gelegenheid te stellen het hele jaar met water en zand te spelen, krijgt Freinetschool De Bothoven een modderkeuken op haar schoolplein. Betsie’s Buitenkeuken, een mobiele buitenkeuken gemaakt door de Enschedese kunstenaars Nicole Wegter en Jan Lange. Als sponsor wil Wijkraad de Bothoven buitenles en het buitenspelen in Enschede stimuleren.

Om de presentatie, in tijden van coronamaatregelen,  toch een feestelijk tintje te geven, komt Margarita Jeliazkova zandtaartjes bakken met de leerlingen. Als lid van de gemeenteraad houdt ze zich bezig met onderwijs en natuurbehoud. Geboren en getogen in communistisch Bulgarije, vindt ze het belangrijk om jonge mensen in aanraking te brengen met de politiek en politici. Om actief burgerschap te bevorderen, gaat Margarita de zandtaartjes samen met een stel leerlingen bezorgen bij wethouder June Nods. Zij zal in het gemeentehuis de zandtaartjes in ontvangst nemen. Op deze manier krijgen de kinderen, na een dag van 99.5 procent buitenles, 0,5 procent binnenles van de Enschedese wethouder van Jeugd en Onderwijs.

Betsie’s Buitenkeuken wordt op vrijdag 25 juni rond 9:15 uur gepresenteerd. Het lesprogramma dat om 12:00 uur wordt afgesloten bestaat uit lekker vies worden, zandtaartjes bakken en kliederen met modder.

Bron: Stadsboerin Karin Vaneker