Definitief ontwerp openbare ruimte Tattersal

Zoals besproken tijdens de bewonersavond op 15 september hebben wij met de daar ingebrachte opmerkingen opnieuw naar het ontwerp voor de openbare ruimte van Tattersall gekeken en een aantal aanpassingen gedaan. Daarbij hebben wij voor zover mogelijk tegemoet willen komen aan de vragen, verzoeken en opmerkingen die vanuit de buurt bij ons zijn aangegeven. Zo zijn er ten opzichte van het eerdere ontwerp rond de speelplek Julianastraat 6 parkeerplaatsen toegevoegd en zijn er extra hagen en bloemen ingetekend. Voor het aangepaste ontwerp verwijzen we u naar https://www.enschede.nl/centrum/nieuws/definitief-ontwerp-openbare-ruimte-tattersall.