Opschoondag Stadsbegraafplaats zaterdag 12 november

De heer Meijer Hof was enkele jaren geleden zijdelings betrokken bij de restauratie van de rijksmonumentale (!) toegangspoort. Naar aanleiding van de opschoondag Stadsbegraafplaats heeft hij ons de onderstaande informatie gestuurd en wij willen dit graag met jullie delen.

 

De twee pijlers waartussen het hekwerk hangt zijn restanten van de Espoort zoals die in 1806 werd gebouwd. (Zie afbeelding hieronder). Na de stadsbrand van 1862 werden uit de Bentheimer zandsteenblokken de twee kolommen samengesteld. Hiermee is dit werk een van de zeer weinige resten die dateren van voor de grote verwoesting. Hoe het oorspronkelijke hek eruit heeft gezien is zover wij nu weten niets overgeleverd. Het huidige smeedijzeren hek is een echter een passend en stijlgerecht ontwerp van de meestersmid. Het vervangt een eerder industrieel vervaardigd hek dat de firma Farwick Hoveniers Enschede in 1998 schonk bij hun 100-jarig jubileum. Het werd geplaatst nadat een grondige restauratie van het steenwerk en de in baksteen gemetselde kern werd uitgevoerd onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook het fundament werd hierbij vernieuwd.

 

Op de website van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker [www.shsel.nl] is een inventarisatie van alle behouden graven te vinden met (bijna) alle namen van de overledenen en een overzichtelijke plattegrond.

 

De begraafplaats is sinds 1924 gesloten voor ter aarde bestellingen maar kan nog wel worden benut als strooiveld voor crematie-resten.