Opschoondag Stadsbegraafplaats zaterdag 12 november

Op zaterdag 12 november heeft een groep van ca. 25 vrijwilligers bestaande uit buurtbewoners en leden van de Historische Sociëteit E- L, de handen uit de mouwen gestoken en de historische begraafplaats aan de Espoortstraat een grondige schoonmaakbeurt gegeven.
De graven zijn weer mosvrij gemaakt zodat de namen van de overleden Enschedeërs weer te lezen zijn. Verder zijn de paden weer netjes aangeharkt.

Deze begraafplaats is in 1829 geopend omdat begraven in en rond de kerk niet langer toegestaan was. Hij werd voor de stad Enschede als een algemene begraafplaats aangelegd, aan de Helweg thans Espoortstraat, en voor de gemeente Lonneker werd een soortgelijke begraafplaats aangelegd aan de Korte Stegge, thans Deurningerstraat. Deze laatste begraafplaats is beter bekend als het “Boerenkerkhof”. Beide begraafplaatsen werden dus in gebruik genomen in 1829 en waren bestemd voor overledenen van alle gezindten.
Op 17 mei 1924 hebben B&W van Enschede besloten de Stadsbegraafplaats te sluiten. De laatste teraardebestelling had in 1921 plaats gevonden. De poort bleef open, om bezoekers in de gelegenheid te stellen de graven te blijven bezoeken. Toen de belangstelling verminderde werd de poort gesloten en ook het onderhoud werd minimaal. Verval en vandalisme kregen de overhand.

In 1996 heeft de Historische Sociëteit het initiatief genomen de begraafplaats te inventariseren. De nog aanwezige grafmonumenten werden gefotografeerd (ruim 150) en er is een omschrijving gemaakt van de toestand en de staat van onderhoud van elk grafmonument. Dit met het doel om de gemeente Enschede wat meer aandacht te vragen voor het verval van deze begraafplaats. In het jaar 1998 bestond het tuinbedrijf Farwick 100 jaar. Als gebaar naar de inwoners van Enschede biedt Farwick aan deze begraafplaats, voor wat betreft de beplanting en groenvoorziening, te renoveren. Grafmonumenten bleven buiten beschouwing. Hierna werd de begraafplaats heropend als buurtparkje.

Na deze actie is de Stichting Enschedese Historische Begraafplaats “De Espoort” opgericht die het onderhoud overnam. Deze stichting is inmiddels opgeheven en momenteel draagt de gemeente Enschede zorg voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats.

Op initiatief van de Historische Sociëteit en wijkraad de Bothoven is onlangs een stuurgroep samengesteld die twee keer per jaar vrijwilligers zal oproepen een ochtend mee te helpen de graven toonbaar te houden met ondersteuning van stadsdeelbeheer Centrum van de gemeente Enschede.