Aanleg wadi en verplaatsing hondenrenveld

Onderwerp: Aanleg wadi en verplaatsing hondenrenveld
Beste bewoner van de Kremersmaten,

Binnenkort starten we met de vervolgwerkzaamheden aan de Kremersmaten. We gaan een wadi aanleggen en de groenstrook opnieuw inrichten. In deze brief vertel ik u waarom en wanneer.

Rioolstelsel ontlasten bij hevige regenbuien
Bij de vorige werkzaamheden is er een speciale goot aangelegd. Deze goot zorgt ervoor dat het regenwater beter wordt afgevoerd. Deze goot ontlast daarmee het rioolstelsel bij hevige regenbuien. Daarnaast is ook de Kremersmaten opnieuw bestraat.

Tijdens de aankomende werkzaamheden leggen we een wadi aan. Ook dit doen we om het teveel aan regenwater tijdens een hevige regenbui beter op te slaan en af te voeren. Zo trekt het regenwater in de wadi langzaam in de grond en raakt het rioolstelsel niet overbelast.

Om de wadi aan te kunnen leggen verplaatsen we het hondenrenveld
Het hondenrenveld krijgt aan de hoge Bothofstraat aan de Kremersmaten een nieuwe plek.

Rondom de wadi komt nieuwe beplanting
We gaan heesters planten die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinder en andere insecten. Daarnaast zaaien we de groenstrook in met een bloemenmengsel.
.
Planning van de werkzaamheden
In week 8 (19 t/m 23 februari) beginnen we met het verplaatsen van het hondenrenveld. Daarna starten ook de werkzaamheden voor de aanleg van de wadi en het inzaaien van de groenstrook.

Als de weersomstandigheden niet ideaal zijn, kan de planning eventueel veranderen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Laurens Ottenschot
Dat kan via l.ottenschot@enschede.nl of via telefoonnummer 06- 13285816.

Cornus mas, Gele kornoelje

Frangula alnus, Geone vuilboom

Ligustrum vulgare, Gewone liguster

Prunus spinosa, Sleedoorn

Sambucus nigra, Gewone vlier

M4 bloemrijk graslandmengsel