Wijkagent:
Michel Peterinck

E-mail:
via formulier op website www.politie.nl

Telefoonnummer:
0900 – 8844

Wijkspreekuur:
Maandag 13:00 – 14:00
Wilhelminastraat 95 (gebouw Woonplaats)

Dinsdag 10:30 – 12:00
Performance Factory Hal Oost bij Buurtontmoetingsplek De Bothoven
Hoge Bothofstraat 49

Politienieuws over de Bothoven