Hoe staat het ervoor in de wijk?

De wijkschouw is een wandeling door de wijk met verschillende partijen. We lopen door de wijk om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid, netheid en veiligheid van de wijk. De verschillende partijen die meelopen zijn: wijkbewoners, wijkraad, woningcorporaties, wijkbeheerder groen en de wijkagent.

Zodra er weer een wijkschouw komt brengt de wijkraad u op de hoogte via deze website, Twitter, Facebook en Instagram.

Foto’s van wijkschouwen kunt u hier vinden.