Om de wijkkrant elke editie weer mooi te laten verschijnen, is het wijkkrantteam altijd druk aan het schrijven. Het wijkkrantteam bestaat uit:

Schrijvers:
Mark Floors
Erik Schaddelee

Contact met de adverteerders:
Elisabeth Odijk

Contact met de bezorgers:
Dennis v.d. Kloor

Lay out:
Erik Schaddelee
Elisabeth Odijk

Het mailadres is:
wijkkrant@debothoven.nl