Wijk de Bothoven is een diverse wijk. Er wonen studenten, senioren maar ook gezinnen met kinderen. Daarnaast zijn allerlei nationaliteiten
en geloven vertegenwoordigd. Uit de reacties blijkt dat de wijkkrant gewaardeerd wordt. Adverteren in de wijkkrant is dus een goede mogelijkheid om uw organisatie in de wijk te profileren!

Wilt u meer weten over adverteren in de wijkkrant? Neem dan contact op per mail: wijkkrant@debothoven.nl

Advertentie tarief wijkkrant ‘Rond de Watertoren’ per kwartaal

Formaat Prijs
Hele pagina
200 x 200 mm
€ 80,00
Halve pagina
100 x 200 mm staand
200 x 100 mm liggend
€ 45,00
¼ pagina
100 x 100 mm
€ 25,00

Prijzen gelden per publicatie.

Aanleveren van advertentie en teksten voor:
1 februari, 3 mei, 2 augustus en 1 november