Aanvragen 2016

Overzicht wijkbudget Bothoven Uitgaven Reserveringen Saldo 2016 Budget 2015
Begin saldo conform wijkprogramma 2016-2019
Stand van zaken per 31-12-2016 64.900 64.900
BBQ Reudinkstraat 250,00
Nieuwjaarsreceptie 800,00
BBQ Beukhof 928,00
Inzet RTG (t/m december) 11.519,00
Bloembakken Boulevard 1.806,00
Vrijwilligers etentje 752,00
Local Sunday Market 1.000,00
Voorschot energierekening grondspots 83,00
Bloembakken de Blenken/Kortenaarstr 930,00
Sportweek de Bothoven 300,00
Beplanting oliemolensingel 2.405,00
Sportweek Boldergym 315,00
Sportweek Skatepark de Fabriek 298,00
Huur sportmaterialen sportweek 579,00
Bothoven festival (via Vtu voorschot) 4.566,00
Huur kidsclub (VtU voorschoot) 1.200,00
Materiaal kidsclub (Vtu voorschot) 800,00
Crusus AED (VtU voorschot) 800,00
Buurt BBQ Espoortstraat 507,00
Wijkkrant 1.750,00
Stichting Trai (VtU voorschot) 6.000,00
Huur Ingang Zuid (VtU voorschot) 2.600,00
Hekwerk Stinsburg 53,00
Stickers Stinsburg 28,00
Bloembakken Kortelandstraat 130,00
Nijland mise en place 1 dag niet 158,00
Star kopy 1 dag niet 750,00
Hema 1 dag niet 31,00
Sign Tech 1 dag niet 908,00
Marokaans platform 1 dag niet 300,00
Goodies – Hunting 1 dag niet 153,00
Alifa 1 dag niet 398,00
Grafisch ontwerp 1 dag niet 50,00
Hunting 1 dag niet 200,00
Aankopen bij Bertus Workel vrijetijdsmat. 1 dag niet 31,53
Voorschot energie 2016 730,00
Voorschto energie 2017 1.200,00
Schoonmaakspullen Trai 121,00
Flyers kerstmarkt (factuur Ricoh) 15,00
Kerstmarkt Transburg (voorschot) 200,00
Huur toilet kerstmarkt transburg 80,00
Kerstviering Tattersall 1.358,00
Partyverhuur E’de -kerstmarkt 11 dec 321,00
Sport 2 daagse kerst 2.893,00
Spandoeken met palen 985,00
Preventiedag wijkagent 175,00
Natuurlijkspelen plan Freinetschool 29.000,00
Totaal daadwerkelijke uitgaven 80.456,53
2015 -15.557,00
2016 49,343,00