Om onduidelijkheid te voorkomen en mogelijke misverstanden uit de wereld te helpen, hierbij wat algemene informatie waar wij voor staan als Kids Club de Bothoven:

  • Ieder kind tussen de 4 en 12 jaar uit de wijk De Bothoven is bij ons welkom en gelijk, ongeacht welke etnische of religieuze achtergrond
  • Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 0,50 per kind per keer
  • Onze deur gaat open om 13.45 uur en de activiteit zal duren van 14.00 tot 16.00 uur
  • De knutselactiviteit wisselt wekelijks. Het kan voorkomen dat er 2 weken achter elkaar aan iets wordt gewerkt
  • De kinderen krijgen een beker ranja en wat lekkers. De kinderen hoeven dus zelfs niets mee te nemen
  • In incidentele gevallen zullen wij vragen om opgave van deelname vooraf bij bijzondere activiteiten. Denk hierbij aan een seizoensafsluiting, sinterklaasfeest en/of Kerstviering. Dit omdat hiervoor speciale inkopen gedaan worden en wij de kinderen onverdeelde aandacht willen geven. Wij behouden ons het recht hierbij voorrang te geven aan kinderen die wekelijks komen boven kinderen die incidenteel komen
  • Een kind zal de toegang worden ontzegd als het kind stelselmatig grof taalgebruik heeft, andere kinderen pijn doet en/of pest of op andere wijze overlast veroorzaakt (denk aan gedrag en hygiëne), hierover is geen discussie mogelijk
  • De Kids Club wordt met veel liefde en plezier gerund door vrijwilligers, dit willen we ook graag zo houden. Dit houdt ook in dat eventuele berichten aan ons via Facebook niet direct worden beantwoord
  • Wij begrijpen dat privacy een groot goed is. Daarom vragen wij bij een eerste deelname of een kind gefotografeerd mag worden. Wanneer er toestemming wordt gegeven, kunnen foto’s op de Facebookpagina en deze website worden geplaatst. Wordt er geen toestemming gegeven, zullen wij ons best doen het kind niet te fotografen. Staat het kind onverhoopt toch op een foto, dan zullen wij het gezicht van het kind afschermen. Verleende toestemming kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken, eenmaal geplaatste foto’s zullen niet worden verwijderd omdat het zelden voorkomt dat een kind alleen op een foto staat en wij andere ouders ook foto’s van de activiteiten van hun kind gunnen

©oktober 2018