Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo’n 10.000 mensen per jaar! Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden. De meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen, vaak geheel onverwacht. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren op dat moment kunnen starten met reanimeren, zouden jaarlijks honderden levens gered worden.

Reanimatie, hartmassage en mond-op-mond beademing zijn levensreddende activiteiten. Dit is te leren; maar niet alleen uit een boekje! En voorkennis van EHBO is niet nodig.

Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren, en binnen korte tijd een AED aangesloten wordt, zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!

Wat is een AED Netwerk?
Om snel en doeltreffend hulp te kunnen verlenen ten tijde van een circulatiestilstand is een (fijn) mazig netwerk van AED apparatuur en burger hulpverleners noodzakelijk.

In stedelijk gebied zijn 4 AED’s per km2 nodig. In de buitengebieden kan men volstaan met 1 toestel per km2. Het verschil in de dichtheid van AED apparatuur heeft te maken met het feit dat in het huidige drukke stadsverkeer een ambulance de race tegen de klok niet altijd wint. Het is daarom van het grootste belang dat omstanders niet machteloos toekijken in afwachting van de professionals, maar zelf een start kunnen maken met de reanimatie. Met behulp van apparatuur én gedegen kennis. Die kundigheid en de apparatuur moeten dan beschikbaar zijn.

Burgerbetrokkenheid is het meest belangrijkste gegeven en dus onontbeerlijk voor een AED-netwerk. Alleen apparaten ophangen volstaat niet. Burgers moeten weten waar ze hangen en hoe ze deskundig gebruikt kunnen worden. In combinatie met een AED post zijn 16 opgeleide burgerhulpverleners een must.

Waarom 16 burgerhulpverleners voor 1 AED post?
Het gaat om een vrijwillig systeem en de burgerhulpverlener reageert alléén op de SMS-oproep als deze daartoe in staat is. Mocht een hulpverlener, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert hij niet op de oproep. De hulpverlener bepaalt steeds zelf of hij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Wordt positief gereageerd op de oproep dan is het de bedoeling dat de burgerhulpverlener het bericht opvolgt en zich zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft, of rechtstreeks om de reanimatie op te starten of eerst een AED op te halen en dan naar het slachtoffer te gaan. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen meerdere burgerhulpverleners tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen (met een maximum van 30 burgerhulpverleners per alarmering). Aangezien het feit dat we telkens spreken over een NETWERK is het de bedoeling dat AED-posten elkaar overlappen. Op deze manier hopen wij, bij voldoende dekking van burgerhulpverleners, binnen zes minuten, doch het liefst binnen 3 minuten, een reanimatie opgestart te hebben en een AED ter plaatse te hebben.

De slagingskans van een (lokaal) Reanimatie Oproep Netwerk (RON) is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers/burgers die in het bezit zijn van een geldig reanimatie+AED diploma of certificaat

Wilt u, na aanleiding van dit artikel meer informatie over de cursus, of wilt u zich aanmelden voor de cursus, neem dan contact met ons op via de mail info@debothoven.nl.