In 2019 weer 15 geslaagden voor het certificaat “Reanimeren en AED bediening” waarvan 5 op herhaling. Ook in 2020 organiseert wijkraad De Bothoven weer een AED-reanimatie cursus waar u gratis aan deel kunt nemen. Er zijn een aantal AED-kastjes geplaatst in de wijk. Er zijn natuurlijk mensen nodig die de AED’s kunnen bedienen. In februari 2016 zijn de eerste cursisten al geslaagd. Elk jaar moet je opnieuw een cursus doen om de kennis op peil te houden. Daarnaast is er ook plaats voor mensen die de cursus voor de eerste keer willen volgen.

Daarom bij deze de oproep voor de cursus ‘reanimeren en AED bediening’. Deze cursus is zowel voor herhaling als voor beginners en geheel kosteloos. U kunt zich ieder jaar aanmelden vanaf 1 september t/m 31 december via de mail. Pas als we 15 aanmeldingen hebben of meer kunnen we de cursus beginnen. Afhankelijk van de deelname komen er twee, drie of vier cursusavonden. De cursus zal plaats vinden eind januari of begin februari. Bericht over de cursus volgt via de e-mail.

U kunt zich nu aanmelden voor deze cursus via de het volgende e-mailadres: info@debothoven.nl met kenmerk “Aanmelding reanimeren en AED bediening”