Welke producten mogen er bij verpakkingen

Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic, blik en drankenkartons. Bijna al het verpakkingsafval uit bijvoorbeeld uw badkamer mag bij verpakkingen. Dit zijn bijvoorbeeld lege blikjes, flacons en plastic afval van verpakkingen. Bij verpakkingen mag veel, maar niet alles. Het is goed om te weten dat het alleen om eenmalige verpakkingen gaat en dat deze leeg moeten zijn. Zo maken we samen de recycling mogelijk van deze belangrijke grondstoffen.

Waar laat ik mijn verpakkingen?
U vindt verpakkingencontainers verspreid over de hele gemeente Enschede. Hier kunt u gratis gebruik van maken. Woont u in laagbouw? Dan kunt u ook een keer in de twee weken de verpakkingenzak aan straat zetten.

Wist u dat…

  • Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo leeg en plat mogelijk
  • Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?
  • Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en blik bij verpakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer? Dan hoort het hier niet bij.

Waarom verpakkingen scheiden?
We horen de laatste tijd veel over het wel of niet scheiden en recyclen van verpakkingen (plastic) in het nieuws. U vast ook. Het overgrote deel van de ingezamelde kunststof (plastic) verpakkingen wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan wordt weer gebruikt als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende soorten, waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit te kunnen recyclen zijn er verschillende stappen nodig, zoals het op de markt brengen van beter te recyclen kunststoffen, een zo zuiver mogelijke inzameling door gemeenten en inwoners die zo goed mogelijk hun verpakkingen scheiden. Daardoor kan de milieuwinst van de recycling nog verder toenemen. Wij geloven daarom in de gescheiden inzameling van verpakkingen.