Hoe staat het ervoor in de wijk?

De wijkschouw is een wandeling door de wijk met verschillende partijen. We lopen door de wijk om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid, netheid en veiligheid van de wijk. De verschillende partijen die meelopen zijn: wijkbewoners, woningcorporaties, wijkbeheerder groen en de wijkagent.

We houden deze wijkschouw omdat we op de hoogte willen blijven van wat er speelt in de wijk en omdat we een fijne wijk willen hebben. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder u, want u weet als bewoner het beste wat er speelt. U bent daarom van harte welkom om mee te lopen en ons te vertellen wat er verbeterd kan worden. We houden 2 keer per jaar de wijkschouw. In 2017 is dit op:

  • woensdag 18 april (reeds geweest)
  • woensdag 12 september
  • woensdag 19 december

Meer informatie volgt nog via deze website, Facebook, Twitter en Instagram.

Foto’s van wijkschouwen kunt u hier vinden.