Sinds 2016 organiseert wijkraad De Bothoven een AED-reanimatie cursus waar u gratis aan deel kunt nemen. Inmiddels zijn de eerste AED-kastjes geplaatst, maar we hebben natuurlijk ook mensen nodig die de AED’s kunnen bedienen. In februari 2016 zijn de eerste cursisten al geslaagd, maar elk jaar moet je opnieuw een cursus doen om de kennis op peil te houden. Daarnaast kunnen we ook nog mensen gebruiken die de cursus voor het eerst volgen.

Daarom bij deze de oproep voor de cursus ‘reanimeren en AED bediening’. Deze cursus is zowel voor herhaling als voor beginners en geheel kosteloos. U kunt zich ieder jaar aanmelden vanaf november t/m december via deze site. Pas als we 15 aanmeldingen hebben of meer kunnen we de cursus beginnen. Afhankelijk van de deelname komen er twee, drie of vier cursusavonden. De cursus(sen) zal plaats vinden eind januari of begin februari. Bericht over de cursus volgt dan via de mail.