Op zaterdag 23 maart hebben we met een klein groepje bewoners (waarvan 3 uit Tattersall en 1 uit een ander deel van Enschede) zwerfvuil opgeruimd in de buurt Tattersall. Graag hadden we ook andere delen van de Bothoven in deze actie meegenomen, maar daarvoor was de opkomst van bewoners te beperkt. In ongeveer 1 ½ uur hebben we flink wat afval opgeruimd, variërend van lege flesjes en blikjes, snoepverpakkingen en plastic zakken tot stukken papier en karton, glasscherven en etensresten.

Wat vooral opviel waren de grote hoeveelheden restanten van sigaretten. Op sommige plekken leek de buurt wel en overvolle asbak. Na onze zwerf(vuil) tocht door de wijk hebben we de ochtend met elkaar afgesloten met een lekkere lunch. Hulde aan de bewoners die deze ochtend hebben meegeholpen en dank aan de gemeente Enschede voor het beschikbaar stellen van de benodigde materialen.

De opschoondag was het begin van een actie die we wekelijks willen herhalen, maar dan niet in het weekend maar op een doordeweekse ochtend. Hiervoor zijn we nog op zoek naar wijkbewoners die zich wekelijks ongeveer 2 uurtjes willen inzetten voor het schoonhouden van de buurt. Wij zorgen voor het benodigde materiaal en een kleine vergoeding voor de mensen die meehelpen. We gaan in ieder geval op donderdagochtend aan de slag, en afhankelijk van het aantal deelnemende wijkbewoners kan daar nog een ochtend bijkomen.

Aanmelden kan via de mail: wijkwijzercentrum@twentsealliantie.nl of telefonisch 06 – 53 20 54 11. Of kom gewoon even op de dinsdag- of donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur binnenlopen bij de Wijkwijzer (te vinden in hal Oost van de Performance Factory) kan ook.