Sinds de eerste week van mei loopt er op donderdagochtend een ploegje vrijwilligers in verschillende delen van De Bothoven om het zwerfvuil op te ruimen. U herkent ze aan de oranje hesjes met het opschrift Jij maakt de Buurt. Het enige deel van de wijk dat ze niet in hun rondje meenemen is Tattersall, daar loopt namelijk een ploeg van Aveleijn die daar het zwerfvuil opruimt.

Het initiatief komt vanuit de Wijkwijzer, en dat is dan ook de plek waar de vrijwilligers starten met hun werkzaamheden. Ze lopen ongeveer 2 uur, en de hoeveelheid zwerfvuil die ze ophalen is groot. Dat is dan ook de reden dat vanaf september de werkzaamheden worden uitgebreid naar 2 ochtenden per week. Ook op de dinsdagochtend zullen de “oranje hesjes” dan zichtbaar aanwezig zijn.

We zijn erg blij met deze vrijwilligers, die bereid zijn de troep die anderen vaak achteloos maken, op te ruimen. Op de foto ziet u de (bijna) volledige ploeg, voor deze keer aangevuld met onze burgemeester Onno van Veldhuizen, die begin augustus een ochtend heeft meegeholpen.

Aanmelden kan via de mail: wijkwijzercentrum@twentsealliantie.nl of telefonisch 06 – 53 20 54 11. Of kom gewoon even op de dinsdag- of donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur binnenlopen bij de Wijkwijzer (te vinden in hal Oost van de Performance Factory) kan ook.