Wijkraad de Bothoven organiseert vanaf 2018 drie keer per jaar een openbare  wijkraad vergadering, zodat iedereen in de wijk op de hoogte kan blijven en kan meepraten over onze projecten. Openbare vergaderingen worden op de volgende data gehouden vanaf 19:30 uur:

28 maart
3 oktober
???

Wijkraad de Bothoven
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede
E-mail: info@debothoven.nl
Telefoonnummer: 06 – 41 42 92 14