Bothoven Schoon
Geplaatst op 23-03-2019

Als we onze buurt netjes en schoon willen houden zullen we zelf ook de handen uit de mouwen moeten steken. Afval hoort in de containers, zwerfvuil in de afvalbakken. Toch zien we het vaak anders. Naast de containers liggen zakken en grof vuil, zwerfvuil vinden we in het groen, op de speelplekken of op straat.

Via Bothoven Schoon willen we daar iets aan doen, maar dat kan alleen met uw hulp. Met een ploegje buurtbewoners willen we in zowel Tattersall als Transburg 1 keer per week een ochtend door de buurt trekken en alle zwerfvuil verzamelen en opruimen. Wij zorgen voor de materialen en een kleine onkostenvergoeding. Wilt u per week een paar uur besteden aan een schonere buurt?

Doe dan ook mee en meld u aan via:

Of kom op dinsdag– of donderdagochtend tussen 09:00 t/m 12:00 uur langs in de Wijkwijzer (Hal Oost van de Performance Factory).
________________________________________________________________________________________
Brochure renovatie 2017
Woningcorporatie de Woonplaats is druk bezig met het renoveren van de wijk Tattersall. Meer dan 300 woningen worden geüpgraded naar het energielabel A en tegelijkertijd wordt er groot onderhoud gepleegd. De eerste 7 woningen zijn inmiddels opgeleverd. In de nieuwsbrief hieronder wordt een update gegeven over de stand van zaken.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2018 renovatie van de wijk Tatterall.


Doorgang Tattersall dicht
In de wijk Tattersall in Enschede worden binnenkort nissen, doorgangen en achterafhoekjes afgesloten. De plekken worden vaak bezocht door zwervers en junks. De verloedering in Tattersall noopt woningcorporatie De Woonplaats ertoe al die openbare plekken in de wijk toe te wijzen aan de bewoners van de woonblokken. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de maatregelen.

Tekst en filmpje geplaatst op 12-02-2016
Bron tekst: www.tvenschedefm.nl

Nieuwsbrief juli 2015
De nieuwsbrief nr. 6 van april 2015 is verspreidt onder de bewoners van Tattersall. Het is een gemeenschappelijke nieuwsbrief van de gemeente en De Woonplaats. Klik hier om de nieuwsbrief digitaal te lezen

Nieuwsbrief april 2015
De nieuwsbrief nr. 5 van april 2015 is verspreidt onder de bewoners van Tattersall. Het is een gemeenschappelijke nieuwsbrief van de gemeente en De Woonplaats. Klik hier om de nieuwsbrief digitaal te lezen

Renovatie brochure
Tattersall, onderdeel van de wijk De Bothoven, ligt ten oosten van het centrum tussen de Oldenzaalsestraat, Hoge Bothofstraat, Hoog & Droog en de Wilhelminastraat. In Tattersall zijn veel problemen op het gebied van overlast en veiligheid.

Verbeteren van de wijk
De wijk is begin jaren 80 gebouwd op de plek waar ooit de machinefabriek van Tattersall & Holdsworth stond. Na uitgebreid onderzoek door Saxion studenten, wordt gekeken hoe de wijk verbeterd kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In de wijk is een watertoren met waterbekkens aanwezig. Vitens is in 2014 gestart met renovatie van de waterbekkens en maakt de omgeving toegankelijk voor de buurt.
De verbeteringen in de wijk bestaan uit aanpassingen aan de woningen en de openbare ruimte. Woningaanpassingen bestaan uit energetische verbeteringen, geriefsverbeteringen en esthetische verbeteringen. Voor de energetische verbeteringen moet per blok 70% van de bewoners deelnemen, aangezien hier een huurverhoging tegenover staat.

Samen met een architect en de gemeente is gewerkt aan het plan voor de woningen en openbare ruimte. Het parkeren is bekeken, onderdoorgangen worden afgesloten, woningen worden esthetisch opgeknapt, bergingen worden verplaats, er komt ondergrondse vuilopslag etcetera.

In december 2014 zijn de uitgewerkte plannen aan de wijk gepresenteerd. De presentatie is na te lezen in de brochure.

Bron tekst: De Woonplaats


Inloopspreekuur

Iedere dinsdag is er een inloopspreekuur bij Buurtontmoetingsplek Ingang Zuid in gebouw Oost van de Performance Factory aan de Hoge Bothofstraat 49 van 11.00 – 12.00 uur met o.a.

  • Wijkagent
  • Wijkhuismeester van Domijn
  • Wijkraad De Bothoven

tattersallcollectie