Buitenbikkels Bothoven
Geplaatst 24-12-2017
Buitenbikkels zijn kinderen die in hun buurt actief meewerken aan het verbeteren van het speelklimaat in de buurt. Iedereen mag meedoen, respect voor elkaar, minder ruzie en de omgeving schoon, heel en veilig zijn de doelen waar we samen met de ouders en de buurtkinderen voor staan en aan gaan werken.

Vanaf dinsdag 9 januari (2018) staan de Buitenbikkeltenten van 15.00 tot 17.00 uur op een centrale plek in de buurt en zijn er activiteiten voor zowel de kinderen als de ouders. Er wordt een Buitenbikkelteam gevormd met kinderen die mee gaan denken en organiseren, en een Begeleidersteam waarin ouders meedoen.

Het project buitenbikkels wordt uitgevoerd door Alifa, als onderdeel van de Twentse Aliantie, die vanaf januari in Stadsdeel Centrum het wijkwelzijnswerk gaat uitvoeren.

Voor meer informatie, neem contact op met Gerard Kirchjunger via 06 53205411 of via de mail g.kirchjunger@alifa.nl, of via de website van Alifa: www.alifa.nl.

________________________________________________________________________________________
Tattersall is Otto al kwijt, maar niemand weet het

Geplaatst 13-08-2017

Al 500 adressen gedwongen over op omgekeerd inzamelen

Reportage door Wilco Louwes.

Niet Pathmos, niet Oost-Boswinkel, maar Tattersall is de eerste wijk die zelf het restafval moet weg-brengen. Saillant: behalve bewoners lijkt niemand op de hoogte.

Bewoners van Tattersall, een deel van De Bothoven, zijn verbaasd als ze lezen dat in 2018 een pilot met omgekeerd inzamelen wordt uitgevoerd in Pathmos. De 300 huishoudens in de centrumwijk moesten op 1 juli al hun grijze container voor restafval en blauwe container voor papier inleveren.

Met andere woorden: Tattersall is anderhalf jaar voor officiële invoering al begonnen aan omgekeerd inzamelen. Dat wil zeggen dat de vuilniswagen geen Otto’s meer leeggooit, maar dat bewoners hun vuilniszak met restafval in een ondergrondse container in de buurt kwijt moeten. Eerder deze week werd bekend dat 200 huishoudens in de nieuwe woonwijk Oost-Boswinkel nu al hun grijze vuilnisbak verliezen. De Otto’s zijn gisteren door Twente Milieu opgehaald.

Uit een rondgang langs politieke partijen blijkt dat fracties niet op de hoogte zijn van de invoering van omgekeerd inzamelen in Oost-Boswinkel en Tattersall. Enkele fractievoorzitters reageren verbaasd vanaf hun vakantieadres. Wethouder Hans van Agteren laat desgevraagd weten dat in nieuwbouwwijk Oost-Boswinkel al in de ontwerpfase met corporatie De Woonplaats en de drie aannemers is afgesproken dat er gebruik zou worden gemaakt van ondergrondse afvalcontainers. “Vijftien huishoudens hebben toch een grijze container aangevraagd en per ongeluk gekregen”, zegt Van Agteren. “Met elf huishoudens is persoonlijk gesproken over het terugleveren van de afvalcontainer. We hebben geen negatieve reacties ontvangen.” Gisteren stonden er veertien containers aan straat. “Maar wie toch de grijze container wil hebben, kan deze weer aanvragen.”

Over de inname van afvalcontainers in Tattersall vorige maand zegt Van Agteren ‘niet op de hoogte’ te zijn, maar dat dergelijke beslissingen in samenspraak met de wijk worden genomen. Maar voorzitter Daniëlle de Vries van wijkraad De Bothoven zegt niets te weten. “Ik sta met mijn oren te klapperen. Juist omdat we in Transburg al veel te maken hebben met afval naast de containers.” Volgens Twente Milieu is hiervoor gekozen, omdat in de kleine tuinen van Tattersall beperkt ruimte is voor meerdere afvalcontainers.

Bekijk een tv-reportage over Tattersall op onze website: www.tubantia.nl/enschede. Reageren op dit artikel: enschede@tctubantia.nl.

Bron tekst www.tubantia.nl

De Bothoven (Tattersall en Transburg) wordt nu al geplaagd door rondzwervende zakken met afval. Foto Wilco Louwes


Brochure renovatie 2017
Woningcorporatie de Woonplaats is druk bezig met het renoveren van de wijk Tattersall. Meer dan 300 woningen worden geüpgraded naar het energielabel A en tegelijkertijd wordt er groot onderhoud gepleegd. De eerste 7 woningen zijn inmiddels opgeleverd. In de nieuwsbrief hieronder wordt een update gegeven over de stand van zaken.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2018 renovatie van de wijk Tatterall.


Doorgang Tattersall dicht
In de wijk Tattersall in Enschede worden binnenkort nissen, doorgangen en achterafhoekjes afgesloten. De plekken worden vaak bezocht door zwervers en junks. De verloedering in Tattersall noopt woningcorporatie De Woonplaats ertoe al die openbare plekken in de wijk toe te wijzen aan de bewoners van de woonblokken. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de maatregelen.

Tekst en filmpje geplaatst op 12-02-2016
Bron tekst: www.tvenschedefm.nl

Nieuwsbrief juli 2015
De nieuwsbrief nr. 6 van april 2015 is verspreidt onder de bewoners van Tattersall. Het is een gemeenschappelijke nieuwsbrief van de gemeente en De Woonplaats. Klik hier om de nieuwsbrief digitaal te lezen

Nieuwsbrief april 2015
De nieuwsbrief nr. 5 van april 2015 is verspreidt onder de bewoners van Tattersall. Het is een gemeenschappelijke nieuwsbrief van de gemeente en De Woonplaats. Klik hier om de nieuwsbrief digitaal te lezen

Renovatie brochure
Tattersall, onderdeel van de wijk De Bothoven, ligt ten oosten van het centrum tussen de Oldenzaalsestraat, Hoge Bothofstraat, Hoog & Droog en de Wilhelminastraat. In Tattersall zijn veel problemen op het gebied van overlast en veiligheid.

Verbeteren van de wijk
De wijk is begin jaren 80 gebouwd op de plek waar ooit de machinefabriek van Tattersall & Holdsworth stond. Na uitgebreid onderzoek door Saxion studenten, wordt gekeken hoe de wijk verbeterd kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In de wijk is een watertoren met waterbekkens aanwezig. Vitens is in 2014 gestart met renovatie van de waterbekkens en maakt de omgeving toegankelijk voor de buurt.
De verbeteringen in de wijk bestaan uit aanpassingen aan de woningen en de openbare ruimte. Woningaanpassingen bestaan uit energetische verbeteringen, geriefsverbeteringen en esthetische verbeteringen. Voor de energetische verbeteringen moet per blok 70% van de bewoners deelnemen, aangezien hier een huurverhoging tegenover staat.

Samen met een architect en de gemeente is gewerkt aan het plan voor de woningen en openbare ruimte. Het parkeren is bekeken, onderdoorgangen worden afgesloten, woningen worden esthetisch opgeknapt, bergingen worden verplaats, er komt ondergrondse vuilopslag etcetera.

In december 2014 zijn de uitgewerkte plannen aan de wijk gepresenteerd. De presentatie is na te lezen in de brochure.

Bron tekst: De Woonplaats


Inloopspreekuur

Iedere dinsdag is er een inloopspreekuur bij Buurtontmoetingsplek Ingang Zuid in gebouw Oost van de Performance Factory aan de Hoge Bothofstraat 49 van 11.00 – 12.00 uur met o.a.

  • Wijkagent
  • Wijkhuismeester van Domijn
  • Wijkraad De Bothoven

tattersallcollectie