Tot Nader bericht zijn er geen openbare vergaderingen

Wijkraad de Bothoven organiseert vier keer per jaar een openbare vergadering, zodat iedereen in de wijk op de hoogte kan blijven en kan meepraten over onze projecten. Openbare vergaderingen worden op de 2e woensdag van de maand gehouden. In 2019 vergaderen we op de volgende data vanaf 19:30 uur:

  • 9 december 2020 Indien de coronamaatregelen het toestaan.

Wijkraad de Bothoven
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede
E-mail: info@debothoven.nl
Telefoonnummer: 06 – 41 42 92 14