De wijkraad
Wijkraad de Bothoven zet zich in voor haar wijkbewoners en is een onafhankelijk adviesorgaan vanuit de wijk voor het college van B&W. Hierdoor hebben burgers meer invloed op o.a. het besteden van gemeenschapsgeld. Het doel is om van gemeenschapsgeld te vergroten/verbeteren. Dus veilig wonen in een prettige wijk.

Onze activiteiten zijn onder andere het toekennen van wijkbudgetten, de wijkkrant, het bijhouden van een actuele website en het organiseren van de openbare wijkvergaderingen met bewoners, ondernemers en instanties.

Daarnaast is er twee keer per week een inloopspreekuur in onze ruimte. Hier kunt u terecht met vragen voor de wijkagent, wijkraad de Bothoven, woningbouwvereniging en organisatie aangesloten bij de Wijkwijzer. U kunt hier elke dinsdag- en donderdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur binnenlopen. Er is koffie en thee aanwezig.

Openbare wijkraad vergaderingen
Vier keer per jaar vind er een openbare wijkraad vergadering plaats. Kijk voor de juiste data op onze website of in de wijkkrant. Heeft u punten die u graag behandeld ziet laat het ons dan weten via de mail info@debothoven.nl.

Wijkbudgetten
Bewoners worden opdrachtgever en de gemeente ondersteunt! Woont u in de wijk de Bothoven en heeft u een goed idee voor de buurt? Werk dit samen uit en vraag een budget aan via de wijkraad. Het desbetreffende formulier vindt u op onze website.

Er liggen ook aanvraagformulieren klaar in onze ruimte die u kunt ophalen tijdens de inloopspreekuur van de Wijkwijzer. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier dan kunt u hierbij geholpen worden.

Waarom?
Iets bewerkstelligen waar u samen met andere wijkbewoners profijt en plezier van heeft bevordert de sociale cohesie in de wijk. Door zelf meer verantwoordelijkheid te nemen wordt de onderlinge betrokkenheid in de wijk vergroot!

Locatie:
Wijkraad de Bothoven
Performance Factory gebouw Oost
Hoge Bothofstraat 4
7511 ZA Enschede
Telefoon: 06 – 41 42 92 14
Website: www.debothoven.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkdebothoven
Twitter: www.twitter.com/wijkbothoven
Instagram: www.instagram.com/wijkbothoven