De wijkraad streeft er naar om samen met de bewoners van de Bothoven baas in eigen wijk te zijn. Om dit te kunnen realiseren willen wij graag weten wat er in de wijk leeft en waar behoefte aan is. Omdat het voor ons onmogelijk is om met alle 5847 bewoners van de Bothoven contact te hebben over de behoeftes die er zijn, zijn wij op zoek naar straatambassadeurs.

Hoe kun je als straatambassadeur fungeren?
Als straatambassadeur heb je een signaalfunctie in jouw straat. Jij bent het aanspreekpunt c.q. de contactpersoon voor buren; wijkraad; politie en gemeentelijke diensten. Situaties, vragen, ideeën ontvang je en stuur je door naar de juiste persoon. De wijkraad zal jou begeleiden waar nodig en er zal enkele malen per jaar een vergadering zijn met de wijkraad en andere straatambassadeurs.

Wat is GEEN de taak van een straatambassadeur?
Je bent niet verantwoordelijk voor de straat. Het is niet de bedoeling dat je zelf alle problemen moet oplossen. Sociale bekommernis wil niet zeggen dat men ‘kommer en kwel’ van de hele straat op de schouders moet nemen.

Wijkbudget!
De wijkraad beschikt over een wijkbudget welke gebruikt kan worden in de wijk. De straatambassadeur is belangrijk voor het inzetten van dit wijkbudget. De straatambassadeur vertegenwoordigd de mening en behoeftes uit zijn straat en op deze manier kunnen de bewoners meer invloed hebben over hoe hun straat eruit ziet en welke voorzieningen wel en niet worden gebruikt. Maar ook zeker hoe men met elkaar omgaat.

Noaberschap!
Nu er steeds meer wordt bezuinigd door de gemeente en overheid op sociale voorzieningen is het belangrijk dat wij als buren elkaar weer meer gaan helpen en moet het noaberschap weer een belangrijke plaats gaan innemen in onze samenleving.

Interesse!
Mocht u interesse hebben of meer willen weten wat het nu precies inhoudt om straatambassadeur te zijn neem dan contact met de wijkraad op via de mail info@debothoven.nl. Wij informeren jou graag!