De wijkraad is er voor u!

Wijkraad de Bothoven bestaat sinds 2002. Het doel van de wijkraad is om de leefbaarheid en cohesie in de Bothoven te bevorderen.

De wijkraad bestaat uit bewoners van de Bothoven en is vrijwilligerswerk. Omdat de wijkraad alleen uit vrijwilligers bestaat kan het voorkomen dat het beantwoorden van email of telefoon niet altijd dezelfde dag zal zijn. De wijkraad werkt samen met verschillende partijen die in onze wijk actief zijn. Deze verschillende partijen zijn: diverse zorginstanties, ondernemers, gemeente Enschede, wijkagent en woningcorporaties Domijn en De Woonplaats . Een keer per week bespreekt de wijkraad de diverse ontwikkelingen in een besloten vergadering. Vanaf 2016 is er 4x per jaar een openbare wijkraad vergadering waar iedereen welkom is en waar de koffie en thee klaar staat.

De wijkraad werkt o.a. aan:

  • Ontwikkeling Bothoven Noord (Performance Factory, Vitens terrein en Freinetschool)
  • Verbeteren verkeerssituatie
  • Organisatie Bothoven Festival
  • Beoordelen wijkbudgetten
  • Beschilderen meterkastjes in de wijk