Omwonenden watertoren Bothoven bekijken reservoirs
Geplaatst 20-02-2016

De waterreservoirs in de wijk De Bothoven staan al enige tijd droog. Waterbedrijf Vitens heeft ze geleegd voor een grote opknapbeurt, die eens in de 25 jaar noodzakelijk is. De bekkens zijn de laatste maanden geschuurd en gecoat met speciale verf. Voordat ze straks weer met water worden gevuld, konden de buren donderdagmiddag (18 februari 2016) met droge voeten een kijkje nemen binnen in de ondergrondse opslagruimtes.

Bij de watertoren liggen twee reservoirs met elk twee compartimenten voor de berging van drinkwater, legt bouwkundig projectleider Dick Sluiter van Vitens uit. In totaal kan er 10.000 kuub water worden opgeslagen. Dat is nodig als buffer voor piekmomenten. „De reservoirs worden dag en nacht met drinkwater gevuld”, licht Sluiter toe. „Overdag wordt het meeste water gebruikt, dan zakt de waterstand in de reservoirs. ’s Nachts wordt de voorraad weer op peil gebracht.”

De omgeving van de watertoren heeft de laatste maanden een flinke metamorfose ondergaan. Het plein boven de reservoirs is veranderd in een buurtpark. De toren zelf wordt in april door de afdeling vastgoed van Vitens te koop gezet. De koper zal zowel een goed plan als ook een flinke zak geld moeten meenemen, verwacht Sluiter. „Je kunt van alles doen met de toren, maar het kost hoe dan ook geld. We hebben eerder watertorens verkocht. Tot nu toe hebben er maar weinig een goede herbestemming gekregen.”

In Enschede zijn nog twee andere locaties met drinkwaterreservoirs: aan de Weerseloseweg en aan de Kotmanlaan. Vanuit deze drie opslagplaatsen kan Vitens de hele stad voorzien van drinkwater.

Bron tekst: TV Enschede FM

 

Watertoren Hoog en Droog
Geplaatst 23-12-2015

Bestrating plein rond watertoren Hoog en Droog af. Dinsdagavond 22 december 2015 rond 19.30 uur zijn de grondspots aan gegaan zodat da watertoren mooie verlicht is. De verlichting is van duurzame spotlights. Dit is mogelijk gemaakt door een wijkbudget In het voorjaar van 2016 gaat men de beplanting plaatsen en het plein verder aankledenzodat het een mooi wijkpark wordt.

 

Start werkzaamheden De Bothoven.
Geplaatst 24-10-2015

Om de wijk De Bothoven veiliger en leefbaarder te maken zijn er met omwonenden, de wijkraad de Bothoven, woningcorporaties en gemeente ideeën opgehaald en plannen gemaakt. Dit heeft geleid tot het ontwerp van een prachtig wijkpark rondom het Vitensterrein, dat gaat zorgen voor betere verbindingen tussen verschillende buurten en voor meer groen in de wijk. Ook zijn er op diverse plekken mede op initiatief van de wijkraad de Bothoven verkeersmaatregelen bedacht om de wijk veiliger te maken. De werkzaam heden zijn inmiddels gestart.

Wat gaan we doen?
Het aanleggen van een wijkpark op het Vitens terrein (bij de watertoren) met een plein voor groen in de wijk en natuurlijk spelen. Ook wordt het voormalige Eufraat-terrein bij het schoolplein van de Freinet bassisschool aangetrokken. De ingang van de school wordt verplaatst en er komt een zoen en zoefstrook zodat het veiliger wordt om kinderen van school te halen en te brengen.
Daarnaast wordt Hoog & Droog opnieuw bestraat en deels heringericht. Tenslotte wordt de oversteek van de Hoge Bothofstraat aangepakt. Er komt o.a. een plein ter hoogte van de Performance Factory om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.

Hoe lang?
De werkzaamheden zijn van start gegaan en zullen naar verwachting tot het voorjaar 2016 duren. Alle omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De wijkraad heeft budget ter beschikking gesteld om het wijkpark te kunnen realiseren. Ook de gemeente en de provincie hebben bijgedragen.

 

Definitief ontwerp wijkpark de Bothoven.
Geplaatst 09-04-2015

De wijk de Bothoven krijgt een mooi groen park gelegen op de waterbekkens van Vitens aan Hoog en Droog die de wijk Tattersall verbindt met de Performance Factory.

Dinsdag 7 april 2015 werd het definitieve ontwerp van het wijkpark, met de watertoren als prominent baken, gepresenteerd aan de bewoners. De omwonenden zijn in aantal sessies gevraagd mee te denken over het ontwerp en de ontwerper heeft de input van deze sessies zoveel mogelijk meegenomen. De wijkraad en de aanwezigen waren erg tevreden over het definitief ontwerp. Het is de bedoeling dat het park een fijne plek gaat worden voor alle buurtbewoners.

Inrichting
De ruimte tussen de bekkens rondom de watertoren wordt bestraat in een golvend patroon. Vanaf dit pleintje is het noordelijke bekken via een brede trap te bereiken. Via een pad over het waterbekken, een trap en oversteek van de Hoge Bothofstraat wordt het terrein van de Performance Factory bereikt.