De wijkraad is er voor u !

Wijkraad de Bothoven bestaat sinds 2002.  Het doel van de wijkraad is om de leefbaarheid en cohesie in de Bothoven te bevorderen.

De wijkraad bestaat uit bewoners van de Bothoven en is vrijwilligerswerk. Omdat de wijkraad alleen uit vrijwilligers bestaat kan het voorkomen dat het beantwoorden van email of telefoon niet altijd dezelfde dag zal zijn. De wijkraad werkt samen met verschillende partijen die in onze wijk actief zijn. Deze verschillende partijen zijn: diverse zorginstanties, ondernemers, gemeente Enschede, wijkagent en woningcorporaties Domijn en De Woonplaats . Een keer per week bespreekt de wijkraad de diverse ontwikkelingen in een besloten vergadering. Vanaf 2016 is er 4x per jaar een openbare wijkraad vergadering waar iedereen welkom is en waar de koffie en thee klaar staat.

De wijkraad werkt o.a. aan:

  • Ontwikkeling Bothoven Noord (Performance Factory, Vitens terrein en Freinetschool)
  • Verbeteren verkeerssituatie
  • Organisatie Bothoven Festival
  • Beoordelen wijkbudgetten
  • Beschilderen meterkastjes in de wijk

Contactgegevens

Wijkraad de Bothoven
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede

E-mail:                          info@debothoven.nl
Telefoonnummer:  0641429214

 

We zoeken versterking

Wijkraad de Bothoven is hard op weg naar een verbetering op alle fronten. Helaas komen we menskracht te kort om alles te blijven realiseren. Daarom zijn we op dit moment op zoek naar:

Dus als je op zoek bent naar een leuke uitdaging, klik op de links hierboven. Houdt er wel rekening mee dat het op vrijwillige basis is. 

Vergaderingen

Wijkraad de Bothoven
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede

Wijkraad de Bothoven organiseert vanaf 2018 drie keer per jaar een openbare vergadering, zodat iedereen in de wijk op de hoogte kan blijven en kan meepraten over onze projecten. Openbare vergaderingen worden op de 2e woensdag van de maand gehouden. In 2018 vergaderen we op de volgende data vanaf 19:30 uur:

28 maart
4 juli
7 november

E-mail:                          info@debothoven.nl
Telefoonnummer:  0641429214

Notulen