‘Rond de Watertoren’

Wijkkrant ‘Rond de watertoren’ is de wijkkrant voor en door de wijk de Bothoven.
De krant verschijnt in 2017 4 keer in de maanden:

maart
juni
september
december

“Rond de watertoren” verschijnt tussen de 15e en 25e van de uitgifte maand.
Aanleveren van kopij kan tot 5 februari, 5 mei, 5 augustus en 5 november.
Het inzenden van een kopij betekent niet direct dat het wordt geplaatst en aan plaatsing kunnen geen rechten worden verbonden.
De teksten worden beoordeeld en geredigeerd door redactieleden.
Aanleveren van teksten, stuur dan via de mail naar wijkkrant@debothoven.nl 

Redactie 'Rond de Watertoren'

Om de wijkkrant elke editie weer mooi te laten verschijnen, is het wijkkrant-team druk aan het schrijven. Het wijkkrant-team bestaat uit:

 • Eindredactie & ontwerp                 : Albert Terpstra
 • Contact met adverteerders         : Ella Odijk
 • Schrijver                                                 : Mark Floors
 • Schrijver                                                 : Kimberly Woudstra
 • Redactie                                                 : Daniëlle de Vries

Daarnaast leveren verschillende (oud)wijkbewoners ook bijdragen aan de wijkkrant. In de juni-editie heeft oud-wijkbewoner Pieter Hof een groot artikel geschreven. 

Adverteerders Wijkkrant

 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant
 • Wijkkrant

Adverteren in de Wijkkrant?

Wijk de Bothoven is een diverse wijk. Er wonen studenten, senioren maar ook gezinnen met kinderen. Daarnaast zijn allerlei nationaliteiten
en geloven vertegenwoordigd. Uit de reacties blijkt dat de wijkkrant gewaardeerd wordt. Adverteren in de wijkkrant is dus een goede mogelijkheid om uw organisatie in de wijk te profileren!

Wilt u meer weten over adverteren in de wijkkrant? Neem dan contact op per mail: wijkkrant@debothoven.nl

Advertentie tarief wijkkrant ‘Rond de Watertoren’ 2018 per kwartaal

FormaatPrijs
Hele pagina
20 x 20 cm
€   80,00
Halve pagina
10 x 20 cm verticale plaatsing
20 x 10 cm horizontale plaatsing
€   45,00
¼ pagina
10 x 10 cm
€  25,00

Prijzen gelden per publicatie.

Aanleveren van advertentie en teksten voor:

5 februari5 mei
5 augustus5 november