Openbare Wijkraad Vergadering

Agendapunten

Uitnodiging Openbare Wijkraad Vergadering
Datum: Woensdag 13 december 2017
Tijd: 19:30 t/m 21:30 uur
Buurtontmoetingsplek Ingang Zuid Performance Factory hal Oost

Heeft u vragen voor de Wijkraad, Gemeente Enschede, Woningbouwvereniging, Twente Milieu en Politie doe dit dan via de mail info@debothoven.nl. en graag voor vrijdag 8 december.

Met een goede voorbereiding kunnen wij uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden op deze wijkvergadering!

 1. Opening door de dagvoorzitter
 2. Nieuwe wijkraadsleden voorstellen
 3. Mededelingen
 4. Status AED apparaten en nieuwe cursus AED en reanimatie training
 5. Veiligheid, overlast en verkeersproblemen in de wijk
 6. Enschede Energie
 7. Pauze
 8. Wijkbudget: Hoe wilt u de wijkbudget besteden? Ideeën kunnen voorgesteld worden
 9. De volgende voorstellen voor besteding van de wijkbudget zijn door ons ontvangen en worden aan u tergoedkeuring voorgelegd.
  a. Aanpassing wijkperk Reudinkstraat
  b. Aanvraag budget voor Buitenbikkels
  c. Besteding wijkbudget aan de wijkkrant jaar 2018
  d. TRAI zwerfvuil opruim-project
 10. Voortgang renovatie en ontwikkelingen performance Factory opening op 16 december
 11. 7 januari 2018, nieuwjaar borrel van 15.00 tot 18.00 uur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Bij deze nodigen wij u uit voor de laatste openbare wijkraad vergadering van dit jaar op 13 december aanvang 19:30 uur. Zaal is open om 19:15 uur.

Daniëlle en Bennie's Vlog

Wijkbudgetten

Een van de belangrijkste dingen die Wijkraad de Bothoven doet, is wijkbudgetten beoordelen en toewijzen. Als je een goed idee hebt, bijvoorbeeld bloembakken plaatsen, een straat barbecue organiseren of misschien wel een evenement dan kun je via de knop hiernaast naar het aanvraag formulier. Er staat ook een korte uitleg over de spelregels en hoe Wijkraad de Bothoven te werk gaat. 

Overzicht Evenementen

 1. Winter Wonderland

  9 december 2017 @ 10:00 - 7 januari 2018 @ 21:00
 2. Inloopspreekuur

  12 december @ 11:00 - 12:00
 3. Kids Club

  13 december @ 14:30 - 16:00
 4. Ontmoetingsgroep De Bothoven

  13 december @ 14:30 - 16:00
 5. Openbare wijkraad vergadering

  13 december @ 19:30 - 21:00